093.133.46.65

Tháng: Tháng Bảy 2022

Tẩy Tóc Không Hư Tổn

Tẩy tóc là việc khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc. Có người chưa thử nhuộm màu này bao giờ nhưng không có ai chỉ nhuộm màu này một lần. A New Day sẽ khiến bạn hài lòng và không lo tóc hư tổn hay kích ứng da đầu khi tẩy tóc. 😎

Shopping Cart